Ambassador Ronald Weiser, 2002-2004
Veľvyslanec Ronald Weiser, 2002-2004

Ambassador Weiser and his family celebrate America’s Independence Day at Bratislava Castle. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Veľvyslanec Weiser s rodinou oslavujú americký sviatok Deň nezávislosti na Bratislavskom hrade. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Ambassador Weiser presents a U.S. Air Force AT-38 Talon aircraft as a gift to the Slovak Technical Museum in Košice September 13, 2004, with former President Rudolf Schuster and Major Jeff Wenberg, Air Attaché at the U.S. Embassy. (TASR Photo)

Veľvyslanec Weiser U.S. odovzdáva americké vojenské výcvikové lietadlo Air Force AT-38 Talon ako dar Slovenskému technickému múzeu v Košiciach 13. septembra 2004 za účasti bývalého prezidenta Rudolfa Schustera a majora Jeffa Wenberga, leteckého pridelenca veľvyslanectva USA. (TASR Foto)

Ambassador Weiser and president of U.S. Steel Košice Christopher Navetta examine the book collection at the opening of the InfoUSA center in Košice. (TASR Photo/Svätopluk Písecký)

Veľvyslanec Weiser a prezident U.S. Steel Košice Christopher Navetta si prezerajú zbierku kníh na otvorení InfoUSA centra v Košiciach. (TASR Foto/Svätopluk Písecký)

Ambassador Weiser poses with American hockey players visiting Slovakia. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Weiser s americkými hokejistami, ktorí navštívili Slovensko. (Foto: archív veľvyslanectva)


Michigan businessman Ronald Weiser became the fourth U.S. Ambassador to Slovakia when he presented his credentials on January 5, 2002. During his time in Slovakia, Ambassador Weiser traveled extensively, visiting all 138 Slovak cities. He also made considerable efforts working to increase U.S. economic investment in Slovakia. A strong proponent of U.S.-Slovak military cooperation, Ambassador Weiser supported Slovakia’s accession process to join NATO. In 2004, Ambassador Weiser and his wife pledged to fund the “Ronald and Eileen Weiser Slovakia-University of Michigan Collaboration,” which has since provided the opportunity for University of Michigan scholars, students, and artists to do professional or academic work in Slovakia and for their Slovak counterparts to visit the University of Michigan.

Michiganský podnikateľ Ronald Weiser sa stal štvrtým americkým veľvyslancom na Slovensku, keď 5. januára 2002 odovzdal svoje poverovacie listiny. Počas svojho pôsobenia na Slovensku veľvyslanec Weiser veľa cestoval a navštívil všetkých 138 miest na Slovensku. Taktiež vyvinul značné úsilie na zvýšenie amerických investícií na Slovensku. Ako silný zástanca americko-slovenskej vojenskej spolupráce veľvyslanec Weiser podporoval proces vstupu Slovenska do NATO. V roku 2004 sa veľvyslanec Weiser s manželkou zaviazali financovať „Program Ronalda a Eileen Weiserovcov pre spoluprácu medzi Slovenskom a Michiganskou univerzitou“, ktorý odvtedy poskytuje príležitosť vedcom, študentom a umelcom z Michiganskej univerzity vykonávať odbornú alebo akademickú činnosť na Slovensku a ich slovenským náprotivkom dáva možnosť navštíviť Michiganskú univerzitu.
9/11 Peace Corps/USAID