Ambassador Rodolphe Vallee, 2005-2007
Veľvyslanec Rodolphe Vallee, 2005-2007

Ambassador and Mrs. Vallee show their respect as the U.S. Marines march with the American flag at a Western-themed Independence Day celebration at Bratislava Castle organized by the American Chamber of Commerce July 1, 2006. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Veľvyslanec Vallee s manželkou vyjadrujú poctu vlajke počas pochodu príslušníkov Námornej pechoty USA pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti, ktoré v štýle amerického Západu organizovala na Bratislavskom hrade Americká obchodná komora 1. júla 2006. (TASR Foto / Štefan Puškáš)

Ambassador Vallee visits Košice and meets with U. S. Steel Košice president David Lohr shortly after his arrival as Ambassador to Slovakia.(TASR Photo/Jana Šlosárová)

Veľvyslanec Vallee na stretnutí s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom Lohrom v Košiciach, ktoré navštívíl čoskoro po svojom príchode na Slovensko. (TASR Foto/Jana Šlosárová)

Ambassador Vallee in one of his many interactions with young Slovaks. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Vallee na jednom zo svojich mnohých stretnutí s mladými ľuďmi na Slovensku.(Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Vallee, an ice hockey fan, suits up to skate with youth in Banská Bystrica. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Vallee, veľký fanúšik ľadového hokeja, na zápase s mladými hráèmi v Banskej Bystrici. (Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Vallee welcomes and thanks Slovak soldiers returning home after participating in Coalition efforts in Operation Iraqi Freedom. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Veľvyslanec Vallee víta slovenských vojakov vracajúcich sa zo spojeneckej misie „Operácia iracká sloboda“. (TASR Foto/Štefan Puškáš)


Presenting his credentials on August 23, 2005, businessman Rodolphe “Skip” Vallee became the fifth U.S. Ambassador to Slovakia. Ambassador Vallee believed that his position required him to represent the United States to all corners of Slovakia, and he traveled throughout the country. Ambassador Vallee enjoyed hunting and playing sports, and he frequently joined Slovaks for games of soccer or ice hockey. Recalling the young generation of Slovaks he met during his tenure, Ambassador Vallee writes: “There is no doubt that the future of the country lies with its youth. Some of my fondest memories come from our periodic ‘Young Slovak’ receptions and gatherings, sprinkled throughout Slovakia. The participants were health care workers, computer programmers, budding NGO organizers, first time political candidates, artists, U.S. company employees as proud of their employer as of their country, athletes most born into communism but bursting with the optimistic energy that freedom breeds. Their enthusiasm was infectious.”

Podnikateľ Rodolphe „Skip” Vallee, ktorý svoje poverovacie listiny odovzdal 23. augusta 2005, sa stal piatym americkým veľvyslancom na Slovensku. Veľvyslanec Vallee bol presvedčený o tom, že jeho funkcia si vyžaduje, aby reprezentoval Spojené štáty americké vo všetkých kútoch Slovenska, a preto cestoval po celej krajine. Veľvyslanec Vallee obľuboval lov a aktívny šport a často si spolu so Slovákmi zahral futbal alebo ľadový hokej. Pri spomienke na mladú generáciu Slovákov, s ktorými sa počas svojho pôsobenia stretol, veľvyslanec Vallee píše: „Niet pochýb o tom, že budúcnosť každej krajiny spočíva v mládeži. Medzi moje najkrajšie spomienky patria pravidelné prijatia a stretnutia s mladými Slovákmi, ktoré sa konali po celom Slovensku. Zúčastňovali sa ich zdravotnícki pracovníci, programátori, začínajúci organizátori z MVO, nováčikovia medzi politickými kandidátmi, umelci, zamestnanci amerických spoločností, hrdí tak na svojich zamestnávateľov, ako aj na svoju krajinu, športovci - väčšina z nich sa narodila ešte počas komunizmu, ale prekypovala optimistickou energiou, ktorú so sebou prináša sloboda. Ich entuziazmus bol nákazlivý.”
NATO Bush-Putin