The Bush-Putin Summit
Summit Bush-Putin

President Bush and his wife Laura in front of the Slovak National Theater before the President addresses the Slovak crowd on Hviezdoslavovo Square in Bratislava February 24, 2005. (TASR Photo/Thomas Brisuda)

Prezident Bush s manželkou Laurou pred SND pred prezidentovým prejavom k slovenskému ľudu v Bratislave 24. februára 2005. (TASR Foto/Thomas Brisuda)

U.S. President George W. Bush, Slovak President Ivan Gašparovič, and Russian President Vladimir Putin outside Bratislava Castle before their meeting February 24, 2005. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Prezident USA George W. Bush, prezident SR Ivan Gašparovič a prezident Ruskej federácie Vladimír Putin pred Bratislavským hradom pred ich spoločným stretnutím 24.februára 2005. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Slovaks welcome U.S. President George W. Bush to Bratislava. President Bush is the first U.S. president to visit the Slovak Republic. (TASR Photo/Martin Mikláš)

Občania Slovenska vítajú amerického prezidenta Georga W. Busha na Hviezdoslavovom námestí 24.februára 2005. Prezident Bush je prvým americkým prezidentom, ktorý navštívil Slovenskú republiku. (TASR Foto/Martin Mikláš)

A photograph showing Hviezdoslavovo Square during President Bush’s speech, signed by the President as a gift to Prime Minister Mikuláš Dzurinda. (Photo courtesy of Mikuláš Dzurinda)

Fotografia Hviezdoslavovho námestia počas prejavu prezidenta Busha podpísaná prezidentom a venovaná predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi. (Z archívu Mikuláša Dzurindu)


Slovakia played host to two of the most influential leaders in the world when President George W. Bush visited Bratislava February 23-24, 2005, for discussions with Russian President Vladimir Putin at Bratislava Castle. During the visit, President Bush met with Slovak President Ivan Gašparoviè and Slovak Prime Minister Mikuláš Dzurinda and delivered a well-received speech to a large, enthusiastic crowd standing in front of the Slovak National Theater on Hviezdoslavovo Square. Accompanying her husband on the trip, First Lady Laura Bush, a librarian, opened the Bratislava InfoUSA center located at the University Library.

Slovensko hostilo dvoch z najvplyvnejších svetových lídrov, keď prezident George W. Bush 23-24. februára 2005 navštívil Bratislavu, aby na Bratislavskom hrade rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas svojej návštevy sa prezident Bush stretol so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom a slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom a predniesol prejav, ktorý vrelo prijal početný nadšený dav stojaci pred Slovenským národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí. Prvá dáma Laura Bushová, ktorá na tejto ceste sprevádzala svojho manžela, ako knihovníčka otvorila centrum infoUSA v Bratislave, ktoré sa nachádza v Univerzitnej knižnici.
Ambassador Vallee Ambassador Obsitnik