Ambassador Theodore Sedgwick, 2010-Present
Veľvyslanec Theodore Sedgwick, 2010-doteraz

Accompanied by his wife, Kate, Ambassador Sedgwick shakes hands with President Gašparovič after presenting his credentials August 18, 2010. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Veľvyslanec Sedgwick v sprievode manželky Kate si podáva ruky s prezidentom Ivanom Gašparovičom pri príležitosti odovzdávania poverovacích listín 18.augusta 2010. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Ambassador Sedgwick performs with The Philanthropy Band at KC Dunaj in Bratislava. (Photo: Embassy Archives)

Ambassador Sedgwick účinkuje s kapelou The Philanthropy Band v KC Dunaj v Bratislave. (Foto: archív veľvyslanectva)

“Reliable Partners.” Ambassador Sedgwick and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák team up for a charity tennis tournament September 16, 2012. The two went on to win the men’s doubles category. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

„Spoľahliví partneri“. Veľvyslanec Sedgwick a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa zúčastnili charitatívneho tenisového turnaja 16. septembra 2012 a zvíťazili v štvorhre mužov. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Herbert Claiborne “Clay” Pell IV, grandson of the diplomat who opened the first Consulate in Bratislava in 1948, poses with Eugen Rehorovský, the first employee of the Consulate, and Ambassador Sedgwick at a ceremony held in the Pell Room of the U.S. Embassy. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Herbert Claiborne “Clay” Pell IV, vnuk diplomata, ktorý otvoril prvý Konzulat USA v Bratislave v roku 1948, spolu s Eugenom Rehorovským, prvým pracovníkom konzulátu a s veľvyslancom Sedgwickom na slávnosti v tzv. Pell Room na veľvyslanectve USA. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Ambassador Sedgwick gives Slovak students applying for visas to participate in the Summer Work/Travel program their first taste of America. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Sedgwick ponúka slovenským študentom, žiadateľom o víza v rámci letného programu Work/Travel, “chuť Ameriky”. (Foto: archív veľvyslanectva)


Business executive and entrepreneur Theodore Sedgwick became the seventh U.S. Ambassador to Slovakia when he presented his credentials on August 18, 2010. Drawing from his business background, Ambassador Sedgwick has worked to increase bilateral trade and championed efforts to promote and encourage entrepreneurship, especially among Slovakia’s women. In order to better appreciate Slovakia’s natural beauty and to interact directly with Slovaks from around the country, the Ambassador prefers to travel by train whenever possible. However, Ambassador Sedgwick is perhaps best known for playing in The Philanthropy Band, a rock and roll group that includes several foreign ambassadors to Slovakia, Slovak politicians, and NGO representatives that often performs at public and charity events. Reflecting on his time in Slovakia so far, Ambassador Sedgwick writes: “I fully share Slovaks’ love of the outdoors and music, so my main hobbies have been tennis on weekends with Slovak friends, biking along the Danube, skiing in the High Tatras, hunting boar and pheasant in Central Slovakia, and playing keyboard all around the country with The Philanthropy Band. I have treasured my time here and am truly awed at the progress Slovakia has made in twenty brief years. It will be a very sad day for me when the time comes to leave this incredible country.”

Manažér a podnikateľ Theodore Sedgwick sa stal siedmym americkým veľvyslancom na Slovensku, keď 18. augusta 2010 odovzdal svoje poverovacie listiny. Využívajúc skutočnosť, že pochádza z podnikateľského prostredia, sa veľvyslanec Sedgwick snaží o posilnenie vzájomného obchodu a usiluje sa podporiť podnikanie, najmä v radoch slovenských žien. Aby mohol lepšie vychutnať prírodné krásy Slovenska a priamo komunikovať so Slovákmi z celej krajiny, dáva vždy, keď je to možné, prednosť cestovaniu vlakom. Veľvyslanec Sedgwick je však zrejme najznámejší svojím účinkovaním v skupine The Philanthropy Band, rokenrolovej formácii niekoľkých zahraničných veľvyslancov na Slovensku, slovenských politikov a zástupcov MVO, ktorá často vystupuje na verejných a charitatívnych podujatiach. O svojom doterajšom pôsobení na Slovensku veľvyslanec Sedgwick píše: „Dokonale sa stotožňujem s láskou Slovákov k prírode a hudbe, takže mojou hlavnou záľubou cez víkendy je tenis ktorý hrám s mojimi slovenskými priateľmi, bicyklovanie popri Dunaji, lyžovanie vo Vysokých Tatrách, lov diviakov a bažantov na strednom Slovensku a hranie na klávesy po celom Slovensku s kapelou The Philanthropy Band. Veľmi si vážim momenty, ktoré tu prežívam, a úprimne som prekvapený tým, aký pokrok Slovensko dosiahlo za krátkych dvadsať rokov. Bude to pre mňa veľmi smutný deň, keď príde čas opustiť túto neuveriteľnú krajinu.”
Visa/ESTA InfoUSA