U.S.-Slovak Economic Ties
Americko-slovenské hospodárske väzby

Prime Minister Róbert Fico attends a ribbon cutting ceremony February 1, 2007, at the grand opening the new offices of the American Chamber of Commerce in Slovakia, or AmCham. He is joined by President of AmCham Slovakia Róbert Šimončič, Executive Director of AmCham Slovakia Jake Slegers, Economy Minister Ľubomír Jahnátek, Minister of Foreign Affairs Ján Kubiš, and U.S. Ambassador Rodolphe Vallee. (Photo courtesy of AmCham Slovakia)

Predseda vlády Róbert Fico na slávnostnom otvorení nových priestorov Americkej obchodnej komory (AmCham) 1. februára 2007 spolu s prezidentom AmCham Slovakia Róbertom Šimončičom, výkonným riaditeľom AmCham Jakom Slegersom, ministrom hospodárstva Ľubomírom Jahnátkom, ministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom a veľvyslancom USA Rodolphom Valleem. (Fotografia z archivu AmCham Slovakia)

Prime Minister Mikuláš Dzurinda, representatives of the City of Košice, labor leaders, and U.S. Steel executives take part in a ceremonial groundbreaking ceremony for a new galvanizing line at U. S. Steel Kosice June 23, 2005. (Photo courtesy of U. S. Steel Košice)

Predseda vlády Mikuláš Dzurinda, predstavitelia mesta Košice, zástupcovia odborov a vedenie U.S. Steel Košice pri slávnostnom spustení novej galvanizačnej linky v závode 23, júna 2005. (Fotografia z archivu U. S. Steel Košice)

Executives of U.S. computer producer Dell cut a ribbon during the opening of Dell’s European Business Center in Bratislava March 1, 2007. (AP Photo/Jan Koller)

Výkonní predstavitelia firmy na výrobu počitačov Dell na slávnostnom otvorení Dell’s European Business Center v Bratislave 1. marca 2007. (AP Photo/Jan Koller)

In December 2012, the AT&T center in Košice worked with Junior Achievement of Slovakia to organize a student management conference. (Photo courtesy of AT&T)

10. decembra 2012 zorganizovalo centrum AT&T v Košiciach spolu s Junior Achievement Slovensko managerskú konferenciu pre študentov. (Fotografia z archivu AT&T)


The United States and Slovakia have a long history of economic interconnection and cooperation. Immigrant workers from Slovakia contributed to America’s industrial growth at the beginning of the last century and, more recently, direct investment by U.S. companies has helped fuel growth in the Slovak economy. More than 130 U.S. companies now operate in Slovakia, including Microsoft, Honeywell, AT&T, Dell, Google, HP, and Johnson Controls. The U.S. Commercial Service estimates that U.S. investment in Slovakia is more than $3.2 billion, making it the fourth largest investor in the country. The U.S. Steel facility in Kosice is the largest private employer in Slovakia. Trade between the United States and Slovakia is robust and growing, with total trade now topping $1billion USD annually.

Spojené štáty a Slovensko majú za sebou dlhú históriu ekonomických prepojení a spolupráce. Prisťahovaleckí robotníci zo Slovenska prispeli k priemyselnému rozvoju Ameriky na začiatku minulého storočia a v nedávnej minulosti priame investície amerických firiem pomohli urýchliť rast slovenského hospodárstva. Na Slovensku dnes pôsobí viac než 130 amerických firiem, vrátane spoločností ako Microsoft, Honeywell, AT&T, Dell, Google, HP a Johnson Controls. Ministerstvo obchodu USA odhaduje, že americké investície na Slovensku presiahli 3,2 miliardy dolárov, čo USA radí na štvrtú priečku medzi investormi v krajine. Železiarne U.S. Steel v Košiciach sú najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Obchod medzi Spojenými štátmi a Slovenskom je intenzívny a naďalej rastie, pričom jeho celkový objem dnes presahuje 1 miliardu dolárov ročne.
Cultural and Exchange Programs FB Travel and Exchange Programs