America Through Slovak Eyes
Amerika očami Slovákov

One of the state holidays in Texas when Americans take out the flags and put them on their houses, 2012. (Photo and Caption: Peter Rejduga)

Jeden zo štátnych sviatkov v Texase keď si Američania vyvesia vlajky na svoj dom, 2012. (Fotografia a titulok: Peter Rejduga)

I had a chance to visit city called Bristol which is on the border of Tennessee and Virginia. The picture of a Slovak being in TN and VA at the very same time (Photo and Caption: Miriam Linkeschová)

Mala som možnosť navšítiviť mesto Bristol na hranici štátov Tennessee a Virginia. Fotografia Slovenky, ktorá sa nachádza v oboch štátoch naraz (Fotografia a titulok: Miriam Linkeschová)

Goldfield Ghost Town, Superstition Mountains, Arizona.(Photo and Caption: Veronika Chobotová)

Goldfield Ghost Town, Superstition Mountains, Arizona. (Foto and titulok: Veronika Chobotová)

Niagara falls, Niagara (Photo and Caption: Lucia Kantorová)

Niagarské vodopády, Niagara (Fotografia a titulok: Lucia Kantorová)

Time Square by night, 2012 (Photo and Caption: Tibor Macák)

Námestie Time Square v noci, 2012 (Fotografia a titulok: Tibor Macák)

White Tank Mountain Regional Park, Arizona (Photo and Caption: Veronika Chobotová)

White Tank Mountain Regional Park, Arizona (Foto and titulok: Veronika Chobotová)

Arthur Ash Stadium, US-OPEN 2012. (Photo and Caption: Lucia Kantorová)

Štadión Arthura Asha, US-OPEN 2012. (Fotografia a titulok: Lucia Kantorová)

Five Guys Burgers and Fries Tempe, Arizona. (Photo and Caption: Veronika Chobotová)

Five Guys Burgers and Fries Tempe, Arizona. (Foto and titulok: Veronika Chobotová)

Emerald Bay, Lake Tahoe, 2011 (Work and Travel program) – Well deserved rest after the endless bike trip to the Emerald Bay in Lake Tahoe area, California. (Photo and Caption: Pavel Molnár)

Emerald Bay, Lake Tahoe, 2011 (program Work and Travel) – zaslúžený odpočinok po nekonečnom výlete na pobrežie Emerald Bay v oblasti Lake Tahoe, Kalifornia. (Fotografia a titulok: Pavel Molnár)

Onalaska High School in Wisconsin: Halloween run - how we used to run from one house to another to collect candy on Halloween. (Photo and Caption: Lýdia Jakabová)

Onalaska High School vo Wisconsine: Halloweensky beh – na Halloween sme zvykli behávať od jedného domu k druhému a zbierať sladkosti. (Fotografia a titulok: Lýdia Jakabová)

Key West, Florida 2009. I spent my holidays in the US as every year. (Photo and Caption: Tomáš Regula)

Key West, Florida 2009. Bol som v USA na prázdninách ako každý rok. (Fotografia a titulok: Tomáš Regula)


More Slovaks than ever visit the United States to work, study, and travel, and the numbers continue to grow. These pictures, submitted through the Embassy’s “USA and Slovakia” Facebook page, show the United States through the unique prism of some of the many Slovaks who have visited.

Do Spojených štátov amerických chodí za prácou, štúdiom alebo na dovolenku viac Slovákov než kedykoľvek predtým a ich počet neustále rastie. Tieto fotografie zaslané prostredníctvom facebookovej stránky veľvyslanectva „USA and Slovakia” zobrazujú Spojené štáty americké cez jedinečnú prizmu pohľadu niekoľkých z množstva Slovákov, ktorí krajinu navštívili.
FB Personal and Institutional Ties