Independent Slovak Republic
Samostatná Slovenská republika

The first diplomatic cable sent to Washington from the new Embassy of the United States in Bratislava.

Prvý diplomatický telegram zaslaný do Washingtonu z nového Veľvyslanectva USA v Bratislave.

U.S. Chargé d’Affaires Paul Hacker, Slovak Chairman of the Foreign Affairs Committee Ivan Laluha, and Slovak Foreign Minister Milan Kňažko watch as the Great Seal is placed on the U.S. Embassy in Bratislava on January 4, 1993. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Chargé d’Affaires Veľvyslanectva USA v SR Paul Hacker, predseda zahraničného výboru NR SR Ivan Laluha a minister zahraničných vecí SR Milan Kňažko sledujú výmenu oficiálnej tabule na budove Veľvyslanectvo USA v Bratislave 4. januára 1993. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

U.S. Chargé d’Affaires Paul Hacker presents Slovak Foreign Minister Milan Kňažko with the first visa issued from the U.S. Embassy in Bratislava in January 4, 1993. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Chargé d’Affaires Veľvyslanectva USA v SR Paul Hacker udeľuje ministrovi zahraničných vecí SR Milanovi Kňažkovi prvé vízum vystavené na veľvyslanectve 4.januára 1993. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

U.S. Chargé d’Affaires Paul Hacker raises the American flag at a ceremony celebrating the official transformation of the U.S. Consulate General into the Embassy of the United States of America in Bratislava on January 4, 1993. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Chargé d’Affaires Veľvyslanectva USA v SR Paul Hacker vztyčuje 4. januára 1993 v Bratislave americkú vlajku na znak oficiálnej premeny Generálneho konzulátu na Veľvyslanectvo USA v SR. (TASR Foto/Pavel Neubauer)


The Slovak Republic became an independent nation on January 1, 1993, and formal relations between the United States and Slovakia were established on that day with the exchange of diplomatic documents signed by U.S. President George Bush and Slovak Prime Minister Vladimír Mečiar. A ceremony was held January 4 to officially mark the transformation of the Consulate General in Bratislava into a full-fledged U.S. Embassy.

Slovenská republika sa 1. januára 1993 stala samostatným štátom a v ten istý deň došlo aj k nadviazaniu formálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom výmenou diplomatických dokumentov podpísaných prezidentom USA Georgeom Bushom a slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom. 4. januára sa konala oficiálna slávnosť pri príležitosti premeny Generálneho konzulátu v Bratislave na plnohodnotné veľvyslanectvo USA.
Prologue Ambassador Russell