Ambassador Theodore Russell, 1993-1996
Veľvyslanec Theodore Russell, 1993-1996

Ambassador Russell shakes hands with President Michal Kováč at the presentation of his credentials December 16, 1993, at a ceremony at Bratislava Castle. (TASR Photo/Ramon Leško)

Veľvyslanec Russell si podáva ruky s prezidentom Michalom Kováčom pri príležitosti odovdzávania poverovacích listín na Bratislavskom hrade 16.decembra 1993. (TASR Foto/Ramon Leško)

Ambassador Russell and his staff read the headlines from the Slovak press. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Russell číta slovenske noviny s pracovníčkami veľvyslanectva. (Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Theodore Russell and Minister of Foreign Affairs Eduard Kukan sign an agreement creating the J.W. Fulbright Commission September 22, 1994. (TASR Photo/Pavol Funtál)

Veľvyslanec Russell a minister zahraničných vecí Eduard Kukan podpisujú dohodu o založení Fulbrightovej komisie 22.septembra 1994. (TASR Foto/Pavol Funtál)

Ambassador Russell at work. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Russell pri práci. (Foto: archív veľvyslanectva)


Theodore Russell, an experienced diplomat who had previously served as the Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Prague, became the first Ambassador of the United States to the Slovak Republic when he presented his credentials on December 16, 1993. His tenure saw a great deal of activity, as various U.S. government agencies opened offices in Bratislava and the Embassy expanded to accommodate them. Still very active in promoting U.S.-Slovak relations, Ambassador Russell is the Founding Chairman of the Washington-based Friends of Slovakia organization. Of his time in Slovakia, Ambassador Russell writes: “As the first U.S. Ambassador in Bratislava, I was awed by the challenges Slovakia faced in building a strong democracy and a prosperous market economy. That Slovakia succeeded so well in this effort testifies to the indomitable spirit and creative talents of the Slovak people. Slovakia, now a respected member of the EU and NATO, is reaching out to help other countries on their path toward building democracy and a fully-functioning civil society.”

Theodore Russell, skúsený diplomat, ktorý predtým pôsobil ako zástupca vedúceho misie na americkej ambasáde v Prahe, sa stal prvým veľvyslancom Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, keď 16. decembra 1993 odovzdal svoje poverovacie listiny. Jeho funkčné obdobie sa vyznačovalo veľkou aktivitou, keďže rôzne agentúry vlády USA otvárali v Bratislave svoje pobočky a veľvyslanectvo sa rozširovalo, aby im mohlo poskytnúť prístrešie. Veľvyslanec Russell, ktorý dodnes veľmi aktívne podporuje americko-slovenské vzahy, je zakladajúcim predsedom organizácie Priatelia Slovenska sídliacej vo Washingtone. O svojom pôsobení na Slovensku veľvyslanec Russell píše: „Ako prvý veľvyslanec USA v Bratislave som bol ohromený výzvami, ktoré pred Slovenskom stáli pri budovaní silnej demokracie a prosperujúceho trhového hospodárstva. To, že Slovensko bolo v tomto úsilí také úspešné, svedčí o nezlomnom duchu a tvorivom talente ľudí na Slovensku. Slovensko, ktoré je dnes rešpektovaným členom EÚ a NATO, teraz poskytuje pomoc iným krajinám na ich ceste k budovaniu demokracie a plne funkčnej občianskej spoločnosti.”
Independent Slovak Republic Madeleine Albright