Ambassador Ralph Johnson, 1996-1999
Veľvyslanec Ralph Johnson, 1996-1999

Ambassador Johnson and visiting American political scientist John Naisbitt at the Hotel Forum, now the Crowne Plaza, in Bratislava. (TASR Photo/Pavol Funtál)

Veľvyslanec Johnson a americký politológ John Naisbitt v hoteli Forum, dnes Crowne Plaza v Bratislave. (TASR Foto/Pavol Funtál)

Ambassador Johnson meets with Jozef Migaš, Chairman of the Slovak National Council, during a farewell visit to Parliament May 19, 1999. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Veľvyslanec Johnson počas rozlúčkovej návštevy u predsedu NR SR Jozefa Migaša 19. mája v Bratislave. (TASR Foto/Štefan Puškáš)

Ambassador Johnson signs the “Key to Democracy,” presented by Jaroslav Tešliar of the Slovak NGO People and Water. (Photo courtesy of Pavol Demeš)

Veľvyslanec Johnson podpisuje „kľúč k demokracii“ , ktorý drží Jaroslav Tešliar z mimovládnej organizácie Ľudia a voda.( Fotografia z archivu Pavla Demeša)

Ambassador Johnson speaks to reporters following a farewell meeting with Prime Minister Dzurinda June 1, 1999. (Photo TASR/Štefan Puškáš)

Veľvyslanec Johnson odpovedá na otázky novinárov po rozlúčkovom stretnutí s premiérom Mikulášom Dzurindom 1. júna 1999 v Bratislave. (TASR Foto/Štefan Puškáš)


Veteran diplomat Ralph Johnson took up his duties as the second U.S. Ambassador to Slovakia when he presented his credentials on April 4, 1996. Ambassador Johnson was very active during his time in Slovakia, traveling widely and making use of his Slovak language skills. In particular, Ambassador Johnson was a great advocate of Slovak civil society and strongly supported their efforts to promote political, judicial, and economic reform.

Diplomatický veterán Ralph Johnson sa ujal svojej funkcie ako druhý americký veľvyslanec na Slovensku, keď 4. apríla 1996 odovzdal svoje poverovacie listiny. Veľvyslanec Johnson bol počas svojho pôsobenia na Slovensku veľmi aktívny, často cestoval a využíval svoju znalosť slovenského jazyka. Veľvyslanec Johnson bol najmä veľkým zástancom slovenskej občianskej spoločnosti a poskytoval silnú podporu jej úsiliu o presadzovanie reforiem v oblasti politiky, súdnictva a hospodárstva.
Madeleine Albright First Lady Hillary Clinton