Ambassador Carl Spielvogel, 2000-2001
Ambassador Carl Spielvogel, 2000-2001

U.S. Ambassador to Slovakia Carl Spielvogel. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec USA v Slovenskej republike Carl Spielvogel. (Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Spielvogel opens an exhibit of works by Slovak-American artist Andy Warhol. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Spielvogel otvára výstavu slovensko - amerického umelca Andyho Warhola. (Foto: archív veľvyslanectva)

U.S. Ambassador Carl Spielvogel presents his credentials to Slovak President Rudolf Schuster in Košice. (TASR Photo/Milan Kapusta)

Veľvyslanec USA na Slovensku Carl Spielvogel odovzdáva v Košiciach poverovacie listiny prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi. (TASR Foto/Milan Kapusta)

Ambassador Spielvogel greets the staff of the U.S. Embassy in Bratislava. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Spielvogel zdraví pravovníkov Veľvyslanectva USA v Bratislave. (Foto: archív veľvyslanectva)


Carl Spielvogel, a global business executive, presented his credentials on September 7, 2000, becoming the third U.S. Ambassador to Slovakia. During his service, Ambassador Spielvogel promoted U.S. investment in Slovakia, arranging the first “Invest in Slovakia” tour of the United States. He worked with Pittsburgh-based U.S. Steel to acquire the former Eastern Slovak Steelworks in Košice in November 2000, which is now the largest private employer in the country. Ambassador Spielvogel also oversaw efforts to help Slovakia meet the necessary military obligations to enter NATO. Long a supporter of the arts, Ambassador Spielvogel organized an important exhibition of works by Slovak artists at the Ambassador’s residence. He also worked to bring to Slovakia exhibits of two American artists of Slovak descent, Andy Warhol and the renowned glass artist Dale Chihuly.

Carl Spielvogel, manažér s medzinárodnými skúsenosťami, odovzdal svoje poverovacie listiny 7. septembra 2000 a stal sa tak tretím americkým veľvyslancom na Slovensku. Počas svojho pôsobenia veľvyslanec Spielvogel podporoval americké investície na Slovensku a zorganizoval prvé turné po Spojených štátoch amerických pod názvom „Investujte na Slovensku”. V novembri 2000 spolupracoval s pittsburskou spoločnosťou U.S. Steel pri jej vstupe do bývalých Východoslovenských železiarní Košice, ktoré sú dnes najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Veľvyslanec Spielvogel dohliadal aj na úsilie, ktorého cieľom bolo pomôcť Slovensku splniť nevyhnutné vojenské požiadavky na vstup do NATO. Ako dlhoročný podporovateľ umenia zorganizoval veľvyslanec Spielvogel významnú výstavu diel slovenských umelcov vo veľvyslaneckej rezidencii. Pomáhal aj pri dovoze exponátov dvoch amerických umelcov slovenského pôvodu, Andyho Warhola a známeho sklárskeho umelca Dala Chihulyho.
First Lady Hillary Clinton 9/11