O programe

Veľvyslanectvo USA na Slovensku v spolupráci s Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity realizuje Mentoringový program pre ženy podnikateľky s názvom Women Entrepreneurship Forum.

V rámci 12 mesačného programu budú mať účastníčky príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska. Mentori poskytnú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a možnosti ich rastu, a zároveň im napomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť.

Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom kontinuálnej spolupráce medzi mentormi a mentorovanými, organizáciou workshopov a záverečnej konferencie.

Jednotlivé aktivity projektu sa budú realizovať v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, nakoľko základným cieľom projektu je zapojiť ženy – podnikateľky z celého Slovenska. Cieľovú skupinu tvoria nielen začínajúce a etablované podnikateľky, ale aj zamestnané ženy v spoločnostiach. Projektu sa zúčastní 60 mentees (20 na západnom Slovensku, 20 na strednom Slovensku a 20 na východnom Slovensku), ako aj 60 mentorov. Termín realizácie projektu je od 02/2013 do 10/2013.

Výsledkom projektu bude spolupráca medzi jednotlivými organizáciami zastupujúce ženy podnikateľky na Slovensku, rozvoj vzťahu medzi mentorom a mentorovanou počas celej doby trvania projektu, ako aj možnosť študijnej cesty do USA.

About the program